ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Με την με αρ. 99.800/23.5.1980 δημόσια διαθήκη ,η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα με το με αρ.   211/21.9.1982 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου,ο Αργύριος Ιωάννου του Αλεξάνδρου σύστησε Ιδρυμα με την  επωνυμία ΄΄ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΣΥΖΥΓΟΥ  ΑΡΙΣΤΕΑΣ΄΄ με σκοπό την ΄΄… παροχή υποτροφιών εκ των εισοδημάτων των κληροδοτούμενων ακινήτων σε άπορους και άριστους  μαθητές ή μαθήτριες ,αποφοίτους των εν γένει σχολείων μέσης εκπαίδευσης,των οποίων είτε αμφότεροι οι γονείς  είτε ο ένας εξ αυτών,θα κατάγονται από τη Σκιάθο,ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους,για τις σπουδές τους στις ανώτερες και ανώτατες Σχολές στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό…΄΄.

  Με το από 29.8.2006 Προεδρικό Διάταγμα,το οποίο δημοσιεύθηκε στο  με αρ. 1390/14.9.2006  φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, εγκρίθηκε η σύσταση και κυρώθηκε ο Οργανισμός του εν λόγω Ιδρύματος.

  Σύμφωνα με την ως άνω διαθήκη,το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος είναι πενταμελές και απαρτίζεται από τον Δήμαρχο Σκιάθου,τον Αντιδήμαρχο Σκιάθου,τον πιο παλιό Ιερέα του ναού της ΄΄Γεννήσεως της Θεοτόκου΄΄,τον πιο παλιό καθηγητή του Λυκείου Σκιάθου που κατάγεται από τη Σκιάθο και την πιο παλία δασκάλα του Δημοτικού σχολείου Σκιάθου που κατάγεται από τη Σκιάθο.

  Την 07.02.2007 συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού,τα μέλη του οποίου είναι:

1]  Νικόλαος Πλωμαρίτης του Κυριάκου,Δήμαρχος Σκιάθου,Πρόεδρος

2] Ιωάννης  Κωσταράς του Μιχαήλ,ιερέας του Ι.Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου,Αντοπρόεδρος,

3] Δημήτριος Διολέττας του Ιωάννη,Αντιδήμαρχος Σκιάθου,γραμματέας,

4] Γεώργιος Καραστατήρας του Αναστασίου,καθηγητή που έχει οργανική θέση στο Γ/σιο  Λύκειο Σκιάθου,ταμίας και

5] Μελαχροινή Ιωάννου του Γουλιέλμου,δασκάλα που υπηρετεί στο 1ο  12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου,μέλος

Με απόφαση του Διοκητικού Συμβουλίου του εν λόγω Ιδρύματος που εγκρίθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας,ο όρος της ως άνω διαθήκης ΄΄άποροι΄΄  μετετράπη σε κατόχους εκκαθαριστικού σημειώματος ποσού κάτω των 20.000 ευρώ.

Με την με αρ. 3207/21.12.2007 πράξη αποδοχής  κληροδοσίας της συμβολαιογράφου Σκιάθου Ευαγγελίας Ζαχαροπούλου,η οποία [πράξη] νομίμως  μετεγράφη  στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βόλου και καταχωρήθηκε στα βιβλία του Γραφείου Εθνικού Κτηματολογίου Σκιάθου,το εν λόγω Ιδρυμα απέκτησε την  πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό 100%:

[α] μιάς διόρωφης οικοδομής μετά του ισογείου ,η οποία βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου [Ιωλκού] και Δημάρχου Γεωργιάδου στην πόλη του Βόλου

 και

[β] μιάς οικοδομής, που αποτελείται από το ισόγειο και τον α΄όροφο,κείμενης στη συμβολή των οδών Αλεξάνδρου  Παπαδιαμάντη και Επιφανείου Δημητριάδη στην πόλη της Σκιάθου.

 Αναφορικά με το ως άνω ακίνητο του  Ιδρύματος στο Βόλο:

-Είναι μισθωμένα,ήδη από του έτους 1997 , δύο καταστήματα του ισογείου  στην εταιρεία με την επωνυμία ΄΄Υιοί Ν. Ευφραίμογλου Ο.Ε.΄΄.

-οι υπόλοιποι χώροι του ακινήτου  δεν είναι  εκμισθωμένοι,γιατί χρήζουν επισκευής.

Για το εν λόγω ακίνητο έχει ληφθεί απόφαση:

[α] επισκευής του και

[β] ανάθεσης σε ειδήμωνα σύνταξης οικονομοτεχνικής μελέτης για το κόστος της επισκευής αυτής.

Αναφορικά με το ως άνω ακίνητο του  Ιδρύματος  στη Σκιάθο το ισόγειο και ο α΄όροφος αυτού μετά του παταρίου είναι ήδη μισθωμένα,πριν το θάνατο της ως άνω επικαρπώτριας, από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για τη στέγαση των γραφείων του υποκαταστήματός της.

Επίσης στην περιουσία του Ιδρύματος  περιλαμβάνεται,σύμφωνα με την ως άνω διαθήκη,και ένας ελαιοπερίβολος-αγρός,εκτάσεως  ενός περίπου  στρέμματος στην περιοχή ΄΄Αγιος Ταξιάρχης΄΄ της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Σκιάθου.

Οι υποτροφίες που έχουν δοθεί από το Ιδρυμα από το έτος 2007 έως και σήμερα είναι οι εξής:

[α] για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 στους παρακάτω αριστεύσαντες αποφοίτους του  Λυκείου Σκιάθου κατά το σχολικό έτος 2007-2008 :

-Μαρίνα Καραθάνου ,για το 1ο έτος των σπουδών της,

-Μαρία Νάσιου για το 1ο έτος των σπουδών της ,

-Ματούλα -Πηγή Σταυρογιαννοπούλου,για το 1ο έτος των σπουδών της,

-Μαρία Πασχαλίδου,για το 1ο  έτος των σπουδών της και

-Ειρήνη Καρακούδα,για το 1ο έτος των σπουδών της,

[β] για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010:

– στον Γεώργιο Γκιαουράκη,αριστεύσαντα αποφόφοιτο  του  Λυκείου Σκιάθου κατά το σχολικό έτος 2008-2009, για το 1ο έτος των σπουδών του,

– στην Μαρίνα Καραθάνου ,για το 2ο έτος των σπουδών της και

– στην Μαρία Πασχαλίδου,για το 2ο έτος των σπουδών της,

[γ] για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011  δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση για χορήγηση υποτροφίας και ως εκ τούτου δεν χορηγήθηκε καμία γι΄αυτό το έτος,ενώ χορηγήθηκε υποτροφία  στην Μαρίνα Καραθάνου για το 3ο έτος των σπουδών της,

[δ] για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 στους παρακάτω αριστεύσαντες αποφοίτους του Λυκείου Σκιάθου κατά το σχολικό έτος 2010-2011:

-Σταματία Μουρεσιώτη,για το α΄ έτος των σπουδών της και

-Σοφία-Παναγιώτα Πασχάλη,για το α΄ έτος σπουδών της,

ενώ χορηγήθηκε υποτροφία  στην Μαρίνα Καραθάνου για το 4ο και τελευταίο έτος των σπουδών της.

  Για το ακ/κό έτος 2013-2014,έχει εγκριθεί από την Περιφερειακή Διεύθυνση Π. Και Δ. Εκπαίδευσης Θεσσαλίας το Σχέδιο Διακήρυξης-Πρόσκλησης για χορήγηση υποτροφιών από το εν λόγω Ιδρυμα,ενώ αναμένεται η έγκρισή του και από το αρμόδιο τμήμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Αφήστε μια απάντηση