ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013

Read More

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013

Read More

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 Read More

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2012

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2012 isologismos 31-12-2012 Read More

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2012 Read More

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 Read More

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 Read More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Κοινωφελές  Ίδρυμα  ΄΄ ΑΡΓΥΡΙΟΣ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΣΥΖΥΓΟΥ  ΤΟΥ  ΑΡΙΣΤΕΑΣ΄΄  διακηρύσσει ότι: –  προκειμένου να  χορηγήσει  για το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014  δέκα [10] υποτροφίες των   τετρακοσίων    [400,00]   ευρώ εκάστη  σε ΄΄ Αριστούχους ΄΄  μαθητές ή μαθήτριες  Λυκείου ,των οποίων, είτε αμφότεροι οι γονείς ή ένας εξ  αυτών κατάγονται από τη Σκιάθο, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας Read More

1 4 5 6